ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:09:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 2_Instrukcja_dla_oferentow.doc - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych w postaci mieszanki piasku z solą. Administrator Systemu
09:09:09 Edycja elementu informacja Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych w postaci mieszanki piasku z solą.
(widoczna od 2021-01-05 07:00:00 do 2021-01-07 10:15:00)
Administrator Systemu
09:08:32 Upublicznienie elementu informacja Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych w postaci mieszanki piasku z solą.
(widoczna od 2021-01-05 07:00:00 do 2021-01-07 10:15:00)
Administrator Systemu
08:06:00 Upublicznienie elementu informacja Usuwanie i holowanie pojazdów w 2021 r. - Uchwała Rady Powiatu w Olsztynie Nr XVII_207_2020
(widoczna od 2021-01-05 07:00:00 do 2021-12-31 23:59:00)
Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-12-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:18:15 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego w 2021 r. z podziałem na zadania Administrator Systemu
12:18:15 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_762270-N-2020.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego w 2021 r. z podziałem na zadania Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-12-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:48 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 8000 złotych netto - "Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu Olsztyńskiego w 2021 roku na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz art. 24a ustawy o odpadach".
(widoczna od 2020-12-16 07:00:00 do 2020-12-30 10:00:00)
Administrator Systemu
14:08:42 Edycja elementu informacja Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych w postaci mieszanki piasku z solą
(widoczna od 2020-11-05 07:00:00 do 2020-11-09 12:15:00)
Administrator Systemu
14:03:36 Edycja elementu informacja „Dostawa gazu LPG w 2021 roku do samochodów służbowych Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie, z podziałem na zadania: - ZADANIE NR 1 – dostawa gazu LPG dla Obwodu Drogowego w Olsztynku; - ZADANIE NR 2 – dostawa gazu LPG dla Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE NR 3 – dostawa gazu LPG dla Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście”
(widoczna od 2020-11-24 07:00:00 do 2020-12-02 00:00:00)
Administrator Systemu
14:03:13 Zmiana statusu elementu informacja „Dostawa gazu LPG w 2021 roku do samochodów służbowych Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie, z podziałem na zadania: - ZADANIE NR 1 – dostawa gazu LPG dla Obwodu Drogowego w Olsztynku; - ZADANIE NR 2 – dostawa gazu LPG dla Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE NR 3 – dostawa gazu LPG dla Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście” - status aktualny
(widoczna od 2020-11-24 07:00:00)
Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony