ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-29 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z rozładunkiem, w łącznej ilości 120 Mg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 107 KiB)
 • SIWZ- dostawa masy asfaltowej na zimno.doc (DOC, 339 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_586699-N-2020.jpg (JPG, 540.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_586699-N-2020.jpg (JPG, 711 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK16
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu 08.09.2020.pdf (PDF, 108.4 KiB)
 • SIWZ- Opracowanie dokumentacji projektowej.doc (DOC, 463 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_582585-N-2020.jpg (JPG, 537.6 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postępowania_UZP_582585-N-2020.jpg (JPG, 537.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N relacji Bartąg-Olsztyn-Jaroty, od km 21+470 do km 21+530
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 104.3 KiB)
 • SIWZ Likwidacja przełomu.doc (DOC, 483.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ kosztorys ofertowy.xls (XLS, 29.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ Specyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 3.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert UZP 572293-N-2020.pdf (PDF, 322.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_572293-N-2020.jpg (JPG, 283.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1372N relacji Bartąg- Olsztyn-Jaroty
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 103.8 KiB)
 • SIWZ Remont drogi powiatowej Nr 1372N.doc (DOC, 454.5 KiB)
 • załacznik 1a do SIWZ- kosztorys ofertowy (od km 20+780 do km 20+815).xlsx (XLSX, 12.3 KiB)
 • załącznik 1b do SIWZ - kosztorys ofertowy (od km 21+100 do km 21+135).xlsx (XLSX, 12.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZSpecyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert UZP 572354-N-2020.pdf (PDF, 339.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_572354-N-2020.jpg (JPG, 287.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1468N relacji Butryny-Purda, od km 0+020 do km 0+120
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 104.2 KiB)
 • SIWZ Remont drogi Butryny-Purda.doc (DOC, 479 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ - kosztorys ofertowy.xlsx (XLSX, 11.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Specyfikacje Techniczne Butryny 1468N.pdf (PDF, 2.9 MiB)
 • Wyjasnienia SIWZ_UZP_570742-N-2020.pdf (PDF, 1017.6 KiB)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf (PDF, 35.1 KiB)
 • SST pobocza.docx (DOCX, 55.3 KiB)
 • wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 1.1 MiB)
 • zał 1a do SIWZ - kosztorys ofertowy po zmianach.xlsx (XLSX, 11.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert UZP 570742-N-2020.pdf (PDF, 343 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_570742-N-2020.jpg (JPG, 291 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap II, od km 7+703 do km 8+799
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu - droga 1372N.pdf (PDF, 107.1 KiB)
 • SIWZ -Przebudowa drogi powiatowej 1372N.doc (DOC, 447 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ - wzór umowy.doc (DOC, 191.5 KiB)
 • Zał Nr 5 do SIWZ - przedmiar robót.zip (ZIP, 291.1 KiB)
 • Zał Nr 6 do SIWZ - STWiOR.zip (ZIP, 2.3 MiB)
 • Zał Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa_cz.01.zip (ZIP, 16.8 MiB)
 • Zał Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa_cz.02.zip (ZIP, 17.7 MiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ z dnia 08.07.2020.pdf (PDF, 626.7 KiB)
 • Wyjasnienia SIWZ - dotyczy_UZP_556020-N-2020 z dnia_15.07.2020.pdf (PDF, 701.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_556020-N-2020.pdf (PDF, 500.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP556020-N-2020.pdf (PDF, 524.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1507N od DK57 do km 0+250
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu- droga 1507N.pdf (PDF, 105.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- droga 1507N.pdf (PDF, 36.2 KiB)
 • SIWZ -remont drogi 1507N.doc (DOC, 447 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ - wzór umowy.doc (DOC, 190.5 KiB)
 • Zał Nr 5 do SIWZ - przedmiar robót.zip (ZIP, 191.5 KiB)
 • Zał Nr 6 do SIWZ - STWiOR.zip (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 464.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_555533-N-2020.pdf (PDF, 497.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_555533-N-2020.pdf (PDF, 538.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1499N od DW 596 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1624N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu - droga 1499N.pdf (PDF, 105.5 KiB)
 • SIWZ -remont drogi 1499N.doc (DOC, 439.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ - wzór umowy.doc (DOC, 189 KiB)
 • Zał Nr 5 do SIWZ - przedmiar robót.zip (ZIP, 191.2 KiB)
 • Zał Nr 6 do SIWZ - STWiOR.zip (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 703.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_UZP_555110-N-2020.jpg (JPG, 165.2 KiB)
 • Modyfikacja_SIWZ_UZP_555110-N-2020.jpg (JPG, 232.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_555110-N-2020.pdf (PDF, 497.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_555110-N-2020.pdf (PDF, 514.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1441N na odcinku od DK51 do km 7+000
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu- droga 1441N.pdf (PDF, 105.5 KiB)
 • SIWZ -remont drogi 1441N.doc (DOC, 435.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ - wzór umowy.doc (DOC, 188.5 KiB)
 • Zał Nr 5 do SIWZ - przedmiar robót.zip (ZIP, 191.6 KiB)
 • Zał Nr 6 do SIWZ - STWiOR.zip (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 675.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_555055-N-2020.pdf (PDF, 418.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_555055-N-2020.pdf (PDF, 523.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1499N relacji Troksy- Kominki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 109.6 KiB)
 • SIWZ likwidacja przełomu Troksy-Kominki.doc (DOC, 473 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ kosztorys ofertowy 1499N Troksy-Kominki.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ -Specyfikacje Techniczne.docx (DOCX, 1.1 MiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert_UZP_547787-N-2020.jpg (JPG, 225.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_547787-N-2020.jpg (JPG, 270.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji