ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego: - ZADANIE NR 1 - teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku;- ZADANIE NR 2 - teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.04.2020.pdf (PDF, 116.4 KiB)
 • SIWZ-roboty utrzymaniowe.doc (DOC, 426.5 KiB)
 • Załacznik Nr 5 do SIWZ Specyfikacje Techniczne pobocza.pdf (PDF, 537.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1A do SIWZ kosztorys ofertowy OD NR 1 Olsztynek.xls (XLS, 26 KiB)
 • Załącznik Nr 1B do SIWZ kosztorys ofertowy OD NR 2 Barczewo.xls (XLS, 28.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1C do SIWZ kosztorys ofertowy OD NR 3 Dobre Miasto.xls (XLS, 28.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_532858-N-2020.pdf (PDF, 627.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP532858-N-2020.pdf (PDF, 1.1 MiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim: - ZADANIE NR 1 - teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku;- ZADANIE Nr 3 - teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu 10.04.2020.pdf (PDF, 121.2 KiB)
 • SIWZ- remonty cząstkowe.doc (DOC, 479 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ kosztorys Ofertowy ZAd 1.xls (XLS, 25.5 KiB)
 • załącznik Nr 1c do SIWZ - kosztorys Ofertowy Zad nr 3.xls (XLS, 26 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ- specyfikacje techniczne.docx (DOCX, 21.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_530848-N-2020.jpg (JPG, 262.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_530848-N-2020.pdf (PDF, 592.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty przepustów: ZADANIE NR 1- w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N;- ZADANIE NR 2 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1455N;- ZADANIE NR 3 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1446N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - remonty przepustów.pdf (PDF, 119 KiB)
 • SIWZ- remonty przepustów.doc (DOC, 497 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ -kosztorys ofertowy ZAD.1.xls (XLS, 31 KiB)
 • Załącznik Nr 1b do SIWZ - kosztorys ofertowy ZAD. 2.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 1c do SIWZ - kosztorys ofertowy ZAD 3.xls (XLS, 28 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Specyfikacje techniczne.pdf (PDF, 4.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_527366-N-2020.pdf (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_527366-N-2020.pdf (PDF, 1.1 MiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty obiektów mostowych:-ZADANIE NR 1- w ciągu drogi powiatowej Nr 1495N w miejscowości Kolno;- ZADANIE Nr 2- w ciągu drogi powiatowej NR 1483N w miejscowości Klimkowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu - remonty obiektów mostowych.pdf (PDF, 112.2 KiB)
 • SIWZ- remont obiektów mostowych.doc (DOC, 485.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1A do SIWZ kosztorys ofertowy ZAD 1.xls (XLS, 27.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1B do SIWZ - kosztorys ofertowy ZAD 2.xls (XLS, 27 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ Specyfikacje techniczne.pdf (PDF, 3.6 MiB)
 • wyjaśnienia SIWZ.pdf (PDF, 466 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert z dnia 15.04.2020.pdf (PDF, 514.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_527235-N-2020.pdf (PDF, 640.3 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1407N relacji Jonkowo-Giedajty
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu- przełom Jonkowo-Giedajty.pdf (PDF, 104.2 KiB)
 • SIWZ likwidacja przełomu Jonkowo- Giedajty.doc (DOC, 467.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ - kosztorys ofertowy przełom Giedajty.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_526245-N-20020.jpg (JPG, 203.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_526245-N-2020.jpg (JPG, 259 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1463N relacji Klewki-Klabark Wielki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu- przełom Klewki- Klebark Wielki.pdf (PDF, 104 KiB)
 • SIWZ likwidacja przełomu Klewki- Klebark.doc (DOC, 463.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ - kosztorys ofertowy przełom Klewki.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_526213-N-2020.jpg (JPG, 220.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_526213-N-2020.jpg (JPG, 266.4 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1434N Jeziorany- Zerbuń
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu -przełom Jeziorany- Zerbuń.pdf (PDF, 104.2 KiB)
 • SIWZ likwidacja przełomu Jeziorany - Zerbuń.doc (DOC, 457 KiB)
 • Załacznik Nr 1a do SIWZ - kosztorys ofertowy przełom Zerbuń.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_526018-N-2020.pdf (PDF, 462 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_526018-N-2020.pdf (PDF, 571.4 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N relacji Olsztyn- Prejłowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu- przełom Olsztyn- Prejłowo.pdf (PDF, 104.1 KiB)
 • SIWZ likwidacja przełomu Olsztyn-Prejłowo.doc (DOC, 458.5 KiB)
 • Załacznik Nr 1a do SIWZ- kosztorys ofertowy przełom Silice.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 3 MiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert_UZP_526037-N-2020.pdf (PDF, 451.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_526037-N-2020.pdf (PDF, 568.5 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1446N relacji Maruny-Barczewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu- likwidacja przełomu Maruny- Barczewo.pdf (PDF, 104.1 KiB)
 • SIWZ likwidacja przełomu Maruny- Barczewo.doc (DOC, 451 KiB)
 • Załacznik Nr 1a do SIWZ kosztorys ofertowy przełom Barczewo.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert 08.04.2020_UZP_525549-N-2020.pdf (PDF, 522.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_525549-N-2020.pdf (PDF, 588.8 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1501N relacji Dywity- Brąswałd
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu- likwidacja przełomu Dywity- Brąswałd.pdf (PDF, 104.1 KiB)
 • SIWZ likwidacja przełomu Dywity- Brąswałd.doc (DOC, 453 KiB)
 • Załacznik Nr 1a do SIWZ - kosztorys ofertowy przełom Brąswałd.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 3 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert 08.04.2020 Dywity- Brąswałd.pdf (PDF, 498.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_525580-N-2020.pdf (PDF, 518.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji