ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap II, od km 7+703 do km 8+799
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu - droga 1372N.pdf (PDF, 107.1 KiB)
 • SIWZ -Przebudowa drogi powiatowej 1372N.doc (DOC, 447 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ - wzór umowy.doc (DOC, 191.5 KiB)
 • Zał Nr 5 do SIWZ - przedmiar robót.zip (ZIP, 291.1 KiB)
 • Zał Nr 6 do SIWZ - STWiOR.zip (ZIP, 2.3 MiB)
 • Zał Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa_cz.01.zip (ZIP, 16.8 MiB)
 • Zał Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa_cz.02.zip (ZIP, 17.7 MiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ z dnia 08.07.2020.pdf (PDF, 626.7 KiB)
 • Wyjasnienia SIWZ - dotyczy_UZP_556020-N-2020 z dnia_15.07.2020.pdf (PDF, 701.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_556020-N-2020.pdf (PDF, 500.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP556020-N-2020.pdf (PDF, 524.6 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1507N od DK57 do km 0+250
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu- droga 1507N.pdf (PDF, 105.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- droga 1507N.pdf (PDF, 36.2 KiB)
 • SIWZ -remont drogi 1507N.doc (DOC, 447 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ - wzór umowy.doc (DOC, 190.5 KiB)
 • Zał Nr 5 do SIWZ - przedmiar robót.zip (ZIP, 191.5 KiB)
 • Zał Nr 6 do SIWZ - STWiOR.zip (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 464.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_555533-N-2020.pdf (PDF, 497.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_555533-N-2020.pdf (PDF, 538.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1499N od DW 596 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1624N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu - droga 1499N.pdf (PDF, 105.5 KiB)
 • SIWZ -remont drogi 1499N.doc (DOC, 439.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ - wzór umowy.doc (DOC, 189 KiB)
 • Zał Nr 5 do SIWZ - przedmiar robót.zip (ZIP, 191.2 KiB)
 • Zał Nr 6 do SIWZ - STWiOR.zip (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 703.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_UZP_555110-N-2020.jpg (JPG, 165.2 KiB)
 • Modyfikacja_SIWZ_UZP_555110-N-2020.jpg (JPG, 232.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_555110-N-2020.pdf (PDF, 497.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_555110-N-2020.pdf (PDF, 514.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1441N na odcinku od DK51 do km 7+000
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu- droga 1441N.pdf (PDF, 105.5 KiB)
 • SIWZ -remont drogi 1441N.doc (DOC, 435.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ - wzór umowy.doc (DOC, 188.5 KiB)
 • Zał Nr 5 do SIWZ - przedmiar robót.zip (ZIP, 191.6 KiB)
 • Zał Nr 6 do SIWZ - STWiOR.zip (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 675.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_555055-N-2020.pdf (PDF, 418.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_555055-N-2020.pdf (PDF, 523.9 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1499N relacji Troksy- Kominki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 109.6 KiB)
 • SIWZ likwidacja przełomu Troksy-Kominki.doc (DOC, 473 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ kosztorys ofertowy 1499N Troksy-Kominki.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ -Specyfikacje Techniczne.docx (DOCX, 1.1 MiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert_UZP_547787-N-2020.jpg (JPG, 225.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_547787-N-2020.jpg (JPG, 270.6 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego: - ZADANIE NR 1 - teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku;- ZADANIE NR 2 - teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.04.2020.pdf (PDF, 116.4 KiB)
 • SIWZ-roboty utrzymaniowe.doc (DOC, 426.5 KiB)
 • Załacznik Nr 5 do SIWZ Specyfikacje Techniczne pobocza.pdf (PDF, 537.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1A do SIWZ kosztorys ofertowy OD NR 1 Olsztynek.xls (XLS, 26 KiB)
 • Załącznik Nr 1B do SIWZ kosztorys ofertowy OD NR 2 Barczewo.xls (XLS, 28.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1C do SIWZ kosztorys ofertowy OD NR 3 Dobre Miasto.xls (XLS, 28.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_532858-N-2020.pdf (PDF, 627.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP532858-N-2020.pdf (PDF, 1.1 MiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim: - ZADANIE NR 1 - teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku;- ZADANIE Nr 3 - teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu 10.04.2020.pdf (PDF, 121.2 KiB)
 • SIWZ- remonty cząstkowe.doc (DOC, 479 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ kosztorys Ofertowy ZAd 1.xls (XLS, 25.5 KiB)
 • załącznik Nr 1c do SIWZ - kosztorys Ofertowy Zad nr 3.xls (XLS, 26 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ- specyfikacje techniczne.docx (DOCX, 21.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_530848-N-2020.jpg (JPG, 262.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_530848-N-2020.pdf (PDF, 592.6 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty przepustów: ZADANIE NR 1- w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N;- ZADANIE NR 2 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1455N;- ZADANIE NR 3 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1446N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - remonty przepustów.pdf (PDF, 119 KiB)
 • SIWZ- remonty przepustów.doc (DOC, 497 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ -kosztorys ofertowy ZAD.1.xls (XLS, 31 KiB)
 • Załącznik Nr 1b do SIWZ - kosztorys ofertowy ZAD. 2.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 1c do SIWZ - kosztorys ofertowy ZAD 3.xls (XLS, 28 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Specyfikacje techniczne.pdf (PDF, 4.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_527366-N-2020.pdf (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_527366-N-2020.pdf (PDF, 1.1 MiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty obiektów mostowych:-ZADANIE NR 1- w ciągu drogi powiatowej Nr 1495N w miejscowości Kolno;- ZADANIE Nr 2- w ciągu drogi powiatowej NR 1483N w miejscowości Klimkowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu - remonty obiektów mostowych.pdf (PDF, 112.2 KiB)
 • SIWZ- remont obiektów mostowych.doc (DOC, 485.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1A do SIWZ kosztorys ofertowy ZAD 1.xls (XLS, 27.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1B do SIWZ - kosztorys ofertowy ZAD 2.xls (XLS, 27 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ Specyfikacje techniczne.pdf (PDF, 3.6 MiB)
 • wyjaśnienia SIWZ.pdf (PDF, 466 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert z dnia 15.04.2020.pdf (PDF, 514.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_527235-N-2020.pdf (PDF, 640.3 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1407N relacji Jonkowo-Giedajty
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu- przełom Jonkowo-Giedajty.pdf (PDF, 104.2 KiB)
 • SIWZ likwidacja przełomu Jonkowo- Giedajty.doc (DOC, 467.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ - kosztorys ofertowy przełom Giedajty.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_526245-N-20020.jpg (JPG, 203.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_526245-N-2020.jpg (JPG, 259 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji