ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2020-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1425N relacji Podlejki-Olsztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu - Likwidacja przełomu Podlejki-Olsztynek.pdf (PDF, 104.1 KiB)
 • SIWZ likwidacja przełomu Podlejki- Olsztynek.doc (DOC, 446 KiB)
 • załącznik Nr 1a do SIWZ- kosztorys ofertowy przełom Mycyny.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ Specyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 3 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert - Podlejki- Olsztynek.pdf (PDF, 491.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_525448-N-2020.pdf (PDF, 579 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2020-03-20
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Umocnienie przyczółków przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1430N w miejscowości Róznowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • bip_Powiat-olsztynski-stan_13.03.2020r_UZP_513246-N-2020.jpg (JPG, 126.8 KiB)
 • Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_UZP_513246-N-2020.jpg (JPG, 274.4 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2020-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1495N relacji Ryn Reszelski-Kolno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu - przełom Ryn Reszelski- Kolno.pdf (PDF, 104.1 KiB)
 • SIWZ likwidacja przełomu Ryn Reszelski- Kolno.doc (DOC, 444 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ kosztorys ofertowy przełom Ryn Reszelski.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ Specyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_525035-N-2020.pdf (PDF, 504 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_525035-N-2020.pdf (PDF, 515.4 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2020-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1467N relacji Barczewo- Silice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu- przełom Barczewo- Silice.pdf (PDF, 104.2 KiB)
 • SIWZ likwidacja przełomu Barczewo- Silice.doc (DOC, 445.5 KiB)
 • Załacznik Nr 1a do SIWZ -kosztorys ofertowy przełom Sapuny.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UZP_525086-N-2020.pdf (PDF, 506.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - UZP_525086-N-2020.pdf (PDF, 533.2 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2020-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim: ZADANIE Nr 1- teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku, ZADANIE NR 2- teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie, ZADANIE NR 3- teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 522279-N-2020.pdf (PDF, 408.1 KiB)
 • SIWZ- remonty cząstkowe.doc (DOC, 496.5 KiB)
 • Zał Nr 5 do SIWZ ST Remonty cząstkowe.pdf (PDF, 136.2 KiB)
 • Zał. Nr 1a do SIWZ - kosztorys ofertowy Zad. 1.xls (XLS, 25.5 KiB)
 • Zał. Nr 1c do SIWZ - kosztorys oferowy Zad. 3.xls (XLS, 26 KiB)
 • Zał.Nr 1b do SIWZ- kosztorys ofertowy Zad.2.xls (XLS, 25.5 KiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert_UZP_522279-N-2020.pdf (PDF, 617 KiB)
 • Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_UZP_522279-N-2020.pdf (PDF, 697.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji