ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego w 2021 r. z podziałem na zadania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 117.9 KiB)
 • SIWZ- zimowe utrzymanie dróg.doc (DOC, 431 KiB)
 • Mapy ZUD.zip (ZIP, 601.4 KiB)
 • Zał. 1b do SIWZ Formularz cenowy -ZAD. Nr 2.doc (DOC, 46 KiB)
 • Zał. 1a do SIWZ formularz cenowy - ZAD. Nr 1.doc (DOC, 41 KiB)
 • Zał. 1c do SIWZ Formularz cenowy -ZAD. Nr 3.doc (DOC, 46 KiB)
 • Zał. 1d do SIWZ - formularz cenowy- ZAD. Nr 4.doc (DOC, 43.5 KiB)
 • zał. Nr 6 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia 2021.docx (DOCX, 42.4 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Specyfikacje techniczne.docx (DOCX, 32.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_762270-N-2020.pdf (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_762270-N-2020.pdf (PDF, 736.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa traktora do Obwodu Drogowego w Olsztynku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (43).pdf (PDF, 101.1 KiB)
 • SIWZ dostawa traktora.doc (DOC, 357 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ z dnia 27.11.2020 (43).pdf (PDF, 599.1 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postepowania_UZP_615370-N-2020.jpg (JPG, 149.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N do m. Barczewo DK16
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (42).pdf (PDF, 105.1 KiB)
 • SIWZ-nadzór autorski.doc (DOC, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 4 wzór umowy.docx (DOCX, 39.2 KiB)
 • Zał. Nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx (DOCX, 22.3 KiB)
 • Zał. 6 cz.1.zip (ZIP, 18.3 MiB)
 • Zał. 6 cz 2.zip (ZIP, 16 MiB)
 • Zał 6 cz. 3.zip (ZIP, 13.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_614551-N-2020.jpg (JPG, 397.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszje_UZP_614551-N-2020.jpg (JPG, 472.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową pn.: Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1449N do skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki, następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1430N Różnowo-Barczewko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu 23.11.2020.pdf (PDF, 104.8 KiB)
 • SIWZ-nadzór autorski.doc (DOC, 1.2 MiB)
 • Zał. Nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).docx (DOCX, 22.6 KiB)
 • Załącznik Nr 4 wzór umowy.docx (DOCX, 39.2 KiB)
 • Zalacznik 10_2.zip (TXT, 115 B)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_614045-N-2020.jpg (JPG, 472.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_614045-N-2020.jpg (JPG, 481 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór stacji paliw do obsługi Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w 2021r., z podziałem na zadania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 116.2 KiB)
 • SIWZ- dostawa paliw na rok 2021.doc (DOC, 431 KiB)
 • wyjaśnienia SIWZ z dnia 26.11.2020.pdf (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UZP_613441-N-2020.pdf (PDF, 744.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _UZP_613441-N-2020.pdf (PDF, 1.4 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1430N w m. Barczewo, ul. Kościuszki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.11.2020.pdf (PDF, 103.9 KiB)
 • SIWZ.doc (DOC, 473 KiB)
 • zał. 1a do SIWZ -kosztorys ofertowy.xlsx (XLSX, 12.4 KiB)
 • Załacznik Nr 5 do SIWZ - STWiOR.pdf (PDF, 2.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_609490-N-2020.jpg (JPG, 301.7 KiB)
 • Informacj o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_609490-N-2020.pdf (PDF, 368.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa remontera drogowego typu Patcher do Obwodu Drogowego Nr 1 w Olsztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 106 KiB)
 • SIWZ dostawa remontera drogowego.doc (DOC, 365.5 KiB)
 • Wyjaśnienia_SIWZ_UZP_603777-N-2020.jpg (JPG, 552.1 KiB)
 • Wyjaśnienia_z dnia_03.11.2020 - SIWZ_UZP_603777-N-2020.jpg (JPG, 426.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_603777-N-2020.jpg (JPG, 466.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_603777-N-2020.pdf (PDF, 402.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N do m. Barczewo DK16
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 104.7 KiB)
 • SIWZ-nadzór autorski.doc (DOC, 1.1 MiB)
 • Załacznik Nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx (DOCX, 21.9 KiB)
 • Załącznik Nr 4 wzór umowy.docx (DOCX, 39 KiB)
 • Załącznik 10_1_część_02.zip (ZIP, 16 MiB)
 • Załącznik_10.1_część_01.zip (ZIP, 18.3 MiB)
 • Załącznik 10_1_część_03.zip (ZIP, 13.8 MiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ_UZP_600495-N-2020.pdf (PDF, 610.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_600495-N-2020 (JPG, 527.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania_UZP_600495-N-2020.jpg (JPG, 551.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1428N przez rzekę Łynę w miejscowości Kłódka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie 597656-N-2020.pdf (PDF, 395.3 KiB)
 • SIWZ.doc (DOC, 369.5 KiB)
 • MOST.doc (DOC, 6.8 MiB)
 • Rysunki (M1-M8).zip (ZIP, 1 MiB)
 • Załacznik Nr 6 do SIWZ -SPECYFIKACJA TECHNICZNA KŁÓDKA.pdf (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ - kosztorys ofertowy.xls (XLS, 68.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ - projekt umowy Kłódka.docx (DOCX, 42.6 KiB)
 • Wyjaśnienia_SIWZ_UZP_597656-N-2020.jpg (JPG, 491.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_597656-N-2020.jpg (JPG, 541.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_597656-N-2020.jpg (JPG, 565.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-29 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z rozładunkiem, w łącznej ilości 120 Mg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 107 KiB)
 • SIWZ- dostawa masy asfaltowej na zimno.doc (DOC, 339 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_586699-N-2020.jpg (JPG, 540.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UZP_586699-N-2020.jpg (JPG, 711 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji